Product Range

Gazprom Dobycha Astrakhan LLC: commercial propane-butane

Gazprom Dobycha Irkutsk LLC: commercial propane-butane

Gazprom Dobycha Orenburg LLC: commercial propane-butane

Gazprom Pererabotka Surgut CSP LLC: commercial propane, commercial propane-butane

Gazprom Pererabotka Sosnogorsk GPP LLC: vehicle propane-butane

Gazprom Dobycha Urengoy LLC: propane-butane fraction, propane fraction, vehicle propane

Gazprom Dobycha Yamburg LLC: propane-butane fraction